Ons Daltononderwijs in beeld

Neem een kijkje om te zien wat ons Dalton onderwijs inhoudt.

Hier tonen we voorbeelden, foto's en filmpjes uit onze dagelijkse praktijk. 

 


 

Samenwerken: Op de Wingerd is een leeromgeving gecreëerd waarin leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. 
Als leerlingen met elkaar samenwerken ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking.

Er worden daarom ook zeer regelmatig vormen van samenwerkend leren toegepast. Hieronder volgen een aantal voorbeelden. 

Groep 4: samenwerken aan het thema "Kerst" en "Winter"
Groep 3: samenwerken aan het thema "mijn lijf"
  
 
 
 


Bekijk hier filmpjes met voorbeelden van samenwerkend leren bij de kleuters en bij kinderen van groep 3 .Vrijheid in gebondenheid en verantwoordelijkheid: Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken.

Het takenblad van groep 1 t/m 8:
De leerlingen plannen hun eigen taak in de dagkleuren en tekenen af in de dagkleur wat ze gemaakt hebben.

Takenblad kleuters:Takenblad groep 3:


Takenblad groep 4:


Takenblad groep 5-6:


Takenblad groep 7-8


Takenbord 

Onder: Een kleuter kiest zijn taak

   

Keuze-uur
In de groepen 5-6 en 7-8 worden keuze-uren georganiseerd. Ouders, leerkrachten, opa's oma's, mensen van buiten het onderwijs, geven tijdens deze keuze-uren een workshop over hun beroep of hobby. De leerlingen kunnen op zo'n keuze-uur/workshop inschrijven.

Door een leerling gemaakt filmpje over het keuze-uur:

        

Zelfstandigheid: Zelfstandig leren en werken op De Wingerd is actief leren en werken. Een leerling kan doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen.

Op het filmpje hieronder is goed te zien hoe leerlingen van de groepen 7 en 8 zelfstandig of samen aan hun taken werken. We werken hierbij samen met kinderen van andere groepen en we werken op verschillende werkplekken in de school. De leerkrachten begeleiden, sturen bij en helpen waar nodig.

     

Reflectie: Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op De Wingerd belangrijk. In gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaats.

Reflectie m.b.v. de takenbladen:
Ook op de takenbladen reflecteren de kinderen op hun taken.
Hieronder zijn kinderen van groep 4 in tweetallen aan het reflecteren op hun ingevulde takenblad
 

Portfolio:
Bijzonder op De Wingerd is dat kinderen gedurende hun schooltijd een portfolio aanleggen van groep 1 t/m 8. Ook hier komt reflectie om de hoek kijken. Kinderen kiezen het werk dat zij in hun portfolio stoppen. Ze verantwoorden hierbij hun keuze. Bij kleuters gaat dat door middel van gesprekjes, maar naar mate de kinderen ouder worden, reflecteren de kinderen ook schriftelijk op het gekozen werk.De kinderen verlaten de school met een portfolio waarin ze hun eigen ontwikkeling en keuzes nog eens terug kunnen zien. Een mooi document om voor eeuwig te bewaren.


Kindrapport:
Tevens bijzonder op De Wingerd is dat wij bezig zijn met het ontwikkelen van een kindrapport. Dit wordt een rapport waarop kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen aangeven waar zijn goed in zijn en/of waar zij trots op zijn. Wij hopen in schooljaar 2017-2018 hiermee van start te gaan.

Effectiviteit: Dalton is een maatregel om effectiever te werken. Als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, is het onderwijs effectiever.  De samenwerkingsvormen en leerstrategieën die we door de hele school toepassen dragen ook in hoge mate bij aan de effectieve leertijd.