Agenda's en notulen oudervereniging

Hier leest u notulen van vergaderingen en ziet u op welke momenten wij vergaderen.

 

 

Vergaderdata OV in 2018-2019:

De vergaderingen zijn van 20.00 uur tot 21.30 uur.

12 oktober 2017

15 november 2017

18 januari 2018

6 maart 2018

16 mei 2018

20 juni 2018