Wat te doen met hoogbegaafdheid?

altVoor kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan het gewone programma, is de nodige aandacht. Uitdagende materialen, leren leren en coaching van het proces staat bij deze kinderen centraal. 

 

Zo zijn er op school talloze materialen aanwezig. Deze materialen bieden veel verrijking en verdieping, denk bijvoorbeeld aan projectboeken en denkspellen. De doelen worden aangescherpt en de beoordeling gebeurt op niveau. Hiernaast bestaat de mogelijkheid dat kinderen vanaf groep 5 in de Plusgroep Spaanse les volgen.

Wat is hoogbegaafdheid?
Renzulli (1975) stelt dat de basis voor hoogbegaafdheid wordt gevormd door drie componenten:

•       Hoge intelligentie. Het vastgestelde IQ dient een score van 130 of hoger te hebben.

•       Doorzettingsvermogen. Het kind moet het doorzettingsvermogen hebben om een taak tot een goed einde te brengen. Het moet gemotiveerd zijn.

•       Creatief vermogen: Het kind dient creatief te zijn in het oplossen van problemen. Creatief zijn heeft te maken met het divergent denken, originaliteit, fantasie, flexibiliteit en openstaan voor nieuwe ideeën.
 

Is er een verschil tussen hoogbegaafd zijn en hoogintelligent zijn?

•       Iemand die hoogbegaafd is, heeft een IQ > 130, is gemotiveerd en heeft een creatief vermogen.

•       Iemand die hoogintelligent is, heeft een IQ > 130. De motivatie en/of het creatief denkvermogen is er niet (meer).
 

Hoe wordt een hoogbegaafde leerling gesignaleerd?

Op de Wingerd is het programma ‘Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid’  aanwezig. Met behulp van dit computerprogramma en door het bepalen van het functioneringsniveau, kan blijken dat een leerling (hoog)begaafd is. 
Begaafde kinderen kunnen werken met een eerste en tweede leerlijn.

Eerste leerlijn:

-       Begaafde kinderen zonder grote didactische voorsprong

Tweede leerlijn:

-       Begaafde kinderen bij wie een grote didactische voorsprong is geconstateerd

-       Hoogbegaafde kinderen

-       Hoogbegaafde kinderen die vervroegd zijn doorgestroomd naar een hogere groep.