ZAT team

altIn de wijk Tolberg is een Zorg Advies Team samengesteld. De Wingerd neemt hieraan deel.

 

 

Dit ZAT wordt vertegenwoordigd door:

  • de jeugdverpleegkundige van de GGD West-Brabant
  • de jeugdarts vanuit Thuiszorg West-Brabant
  • een schoolmaatschappelijk werker vanuit Traverse
  • sociaal verpleegkundige vanuit Centrum Jeugd en Gezin
  • Leerplichtambtenaar gemeente Roosendaal

Het zorgteam van de Wingerd kan gebruik maken van dit adviesteam, door een leerling aan te melden bij het ZAT. Op van te voren vastgelegde momenten wordt de leerling dan besproken.
Hierdoor hopen wegoed en snel gesignaleerde problemen van leerlingen op te kunnen lossen, door effectieve en efficiënte begeleiding te realiseren in samenwerking met zorgpartners.
Als de Wingerd het ZAT om advies vraagt, doen wij dit uiteraard in overleg met u en nadat u toestemming heeft gegeven.
Alle informatie die aan het ZAT gegeven en daar besproken wordt, blijft vertrouwelijk.