Gebruikers met de mobiele telefoon:
KLIK OP het WITTE PIJLTJE naast grijze HOME-balk om alle menu's te kunnen zien.

Op onze homepagina leest u algemeen nieuws uit de school.
Ook heeft iedere groep zijn eigen pagina bij het menu "groepen". 

Veel lees- en kijkplezier!

Opendeurochtend 20 maart

opendeurochtend
Daltonbasisschool De Wingerd in Roosendaal

Op woensdag 20 maart is het opendeurochtend op basisschool De Wingerd. De Wingerd is een openbare daltonschool in de wijk Tolberg te Roosendaal. 
In het kader van de nationale daltondag, nodigen het personeel en de leerlingen van deze school alle belangstellenden uit om een kijkje te nemen in deze fijne Daltonschool.

De school wil graag laten zien hoe er gewerkt en geleerd wordt en zet daarom de deuren deze ochtend open voor iedereen die nieuwsgierig is naar ons onderwijs. Onder het genot van een vers kopje koffie, thee of limonade is iedereen welkom een kijkje te komen nemen vanaf 8.30 uur tot 11.30 uur. Bezoekers beleven een normale lesdag in de school.

De Wingerd is een school waar leerlingen elkaar in een veilige leeromgeving ontmoeten en waar iedereen tot zijn recht komt. De Wingerd staat voor kwalitatief goed onderwijs dat erop gericht is een bijdrage te leveren aan het maken van de juiste stappen door de leerlingen richting de toekomst. Ons daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Op De Wingerd groeien kinderen uit tot de beste versie van zichzelf.

Kinderen kunnen op De Wingerd op verschillende werkplekken alleen of samen hun taken kunnen verwerken. Het takenblad is hierbij een hulpmiddel voor de kinderen. De Wingerd laat zien dat vanaf de kleuterleeftijd zelfstandig keuzes gemaakt worden en verantwoordelijkheidsgevoel voor bijvoorbeeld eigen werk, eigen handelen en materialen aangeleerd wordt. 

Het daltononderwijs op De Wingerd biedt een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding. Het open karakter van de school en het gevoel van vertrouwen zijn goed merkbaar in de school. Kinderen en ouders voelen zich prettig op deze school.

De kinderen worden op De Wingerd geprikkeld en nieuwsgierig gemaakt. Vanuit deze nieuwsgierigheid komen de kinderen tot kennis die zij delen met anderen. Kinderen maken de prachtigste presentaties. Dit is met name goed terug te zien tijdens de wekelijkse weekopeningen, tijdens lessen wereldoriëntatie en tijdens keuzeuren die aangeboden worden. 

Tijdens de Open Deur Ochtend is er de mogelijkheid om in elke klas een gesprekje aan te gaan met “Wingerd-ambassadeurs”. Deze leerlingen zijn deze ochtend in de klassen herkenbaar aan het schoolshirt dat zij dragen. Zij vinden het leuk om de bezoekers meer te vertellen over de manier van werken op De Wingerd dus spreek deze leerlingen gerust aan.

Bezoekers mogen zeker ook een bezoek brengen aan de muziekles van Meneer Ronald in de aula of een praatje maken met leerlingen van de leerlingenraad. Directeur Karin van Giessel en de daltoncoördinatoren zijn tijdens deze ochtend aanwezig om bezoekers wegwijs te maken of vragen te beantwoorden. Onze intern-begeleiders vertellen belangstellenden graag over hoe de zorg op De Wingerd geregeld is. Allen zijn te herkennen aan het naamkaartje dat zij dragen.

De Wingerd heet iedereen welkom op woensdag 20 maart van 8.30 uur -11.30 uur voor een inspirerende ochtend. Als u deze dag toch gaat stemmen, stap dan een deurtje verder één van de open deuren van De Wingerd binnen!