Gebruikers mobiele telefoon:
KLIK OP PIJLTJE naast grijze HOME-balk om alle menu's te kunnen zien.

Op onze homepagina leest u algemeen nieuws uit de school.
In het menu "groepen" ziet u nieuws uit de verschillende groepen. 

Wij zijn op zoek naar u!

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van onze stichting openbaar basisonderwijs West-Brabant is op zoek naar nieuwe leden.

Tevens worden er twee betrokken leden gezocht voor de ‘OPR’ ofwel ‘ondersteuningsplanraad passend onderwijs’.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van onze stichting openbaar basisonderwijs West-Brabant is op zoek naar nieuwe leden.De GMR gaat over bovenschoolse zaken. Het gaat dan om onderwerpen die van belang zijn voor meerdere of alle scholen van het schoolbestuur.
De GMR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding, en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De leden worden uit het midden van alle personeelsleden resp. alle ouders van leerlingen benoemd. Wij zoeken kandidaten die zich sterk betrokken voelen bij onze onderwijsorganisatie, en medezeggenschap een warm hart toedragen. In de GMR denk je en praat je mee over o.a. het beleid rond personeel, leerlingen en scholen. Denk aan onderwijskwaliteit, personeelsbeleid/ HRM, de organisatie-inrichting, financiën en strategie en de ontwikkeling van OBO.
Klik HIER voor nadere informatie.

Tevens worden er twee betrokken leden gezocht voor de ‘OPR’ ofwel ‘ondersteuningsplanraad passend onderwijs’.
De ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband passend onderwijs, waarin stichting OBO West-Brabant participeert om samen met de andere aangesloten schoolbesturen aan alle kinderen passend onderwijs te kunnen bieden.
De OPR bestaat uit een geleding onderwijskrachten en een oudergeleding.

Voor de vertegenwoordiging vanuit OBO is er per 1-8-2022 plaats voor één ouder en één onderwijskracht.
Klik HIER voor nadere informatie.