Lopen naar de brievenbus

Tijdens de verkeersles hebben we geleerd hoe we moeten lopen op het trottoir.
We hebben er samen met juf Eefje en haar groep 1-2a een leuke en leerzame wandeling naar de brievenbus van gemaakt.