Zon en schaduw

De afgelopen weken hebben we natuurlessen gegeven over de zon en de schaduw. 


Zoals je op de foto's kunt zien, worden alle zintuigen van de kinderen ingezet om tot inzicht te komen. Op het plein werden schaduwen overgetrokken met krijt. In de klas werd gekeken door welke materialen de zon precies heen kan schijnen.   

Als afsluiting volgde een presentatie tijdens de weekopening van maandag 12 november 2018. Met trots vertelden de kinderen wat zij precies hebben geleerd over dit onderwerp. 

Zon_en_Schaduw
Zon_en_Schaduw
Zon_en_Schaduw
Zon_en_Schaduw
Zon_en_Schaduw
Zon_en_Schaduw
Zon_en_Schaduw
Zon_en_Schaduw
Zon_en_Schaduw
Zon_en_Schaduw
Zon_en_Schaduw