Complimenten voor de Pieten van groep 3b

We merkten dat de Pieten dit jaar erg moe waren en weinig energie hadden. Daar moest iets aan gebeuren! Daarom bedacht groep 3b dat het leuk zou zijn om de Pieten te overladen met complimenten. 
Het is namelijk erg leuk om complimenten te krijgen en daar krijg je dus vervolgens energie van, wat natuurlijk erg belangrijk is voor de Pieten! Op de foto’s ziet u wat een mooie en leuke complimenten en tips de kinderen bedacht hebben...