Letterdiploma

De kinderen van groep 3 hadden het Letterfeest.
Onze kinderen kennen alle letters van het Letterbord! Knap hè!
Ze kregen van juffrouw Karin zelfs een letterdiploma.