Voorlezen aan elkaar

Voor een taalles moesten de leerlingen van groep 7 een stukje voorlezen uit een gekozen boek. De opdracht was om het stukje zo spannend mogelijk voor te lezen. De leerlingen van groep 8 luisterden aandachtig en gaven op het eind de complimenten!