Natuur- en milieueducatie Roosendaal

De kinderen van de groepen 7 bezoeken enkele vrijdagen het MEC in Roosendaal. Zij doen daar verschillende ervaringen op en maken kennis met natuur- en milieuzaken. Onze school is pilot-school voor de ontwikkeling van een educatief programma van MEC.