Dalton: Info voor leerlingen

altBen jij een leerling en nieuwsgierig naar ons Daltononderwijs?

Op dit stukje van onze website leggen we op een begrijpelijke manier uit wat daltononderwijs op De Wingerd inhoudt. Jij kunt hier zelf, of samen met je ouders, van alles over lezen.

 

Je bent op school om te leren. Dat wist je al. Maar kinderen zijn allemaal verschillend. Sommige kinderen leren door te doen, anderen horen het de juf of meester liever vertellen, weer anderen zien de leerstof het liefst voor zich.

De één leert het best en het liefst alleen, de ander werkt liever samen.

Sommige kinderen gaan wat langzamer. Andere kinderen hebben juist meer uitdagingen nodig.

Hoe doen we het op De Wingerd?

Om te beginnen mag je vaak kiezen hoe, met wie en wanneer je wat wil doen. Begin jij liever met taal, of start je liever eerst met rekenen? De keus is aan jou! Natuurlijk krijg je uitleg van de juf of meneer voordat je gaat werken. Als jij genoeg hebt aan een korte uitleg, dan kun je direct aan de slag.  Maar als je meer uitleg nodig hebt kan dat ook, bijvoorbeeld aan de instructietafel. Of…nog leuker door samen te werken met een klasgenoot.

alt

Je leert zelfstandig te werken aan een leertaak. Dat kan alleen zijn of samen met andere kinderen, in tweetallen of groepjes. Natuurlijk doe je wel eens dingen met de hele klas, maar er zijn speciale uren, waarin je zelfstandig aan je taak werkt. Die taak staat op het takenbord (in de laagste groepen) of op het takenblad dat je elke week van de leerkracht krijgt.

        alt           alt           alt

Stap voor stap leer je zelf de manier waarop jij het best leert. En omdat je het zelf mag doen, met hulp van je leerkracht en medeleerlingen, is leren leuk. En je weet…iets wat leuk is gaat altijd beter!

De Wingerd leert zelf ook nog steeds. Ja, je leest het goed. De school leert ook! Ook leraren zijn verschillend. Ook de leraren werken samen en leren van elkaar.

We leren dus op De Wingerd met elkaar en van elkaar. En daarbij zorgen we vooral dat het een gezellige en leuke school is, waar we goed met elkaar omgaan. 

Voor meer informatie en foto's zie: Ons Daltononderwijs in beeld.