Leerlingenraad

Afbeeldingsresultaat voor leerlingenraad
Op De Wingerd hebben we sinds schooljaar 2018-2019 een leerlingenraad.

Notulen:
januari 2018
november 2018
september 2018

Wat is een leerlingenraad?

In een leerlingenraad zitten leerlingen die graag namens hun klas allerlei

zaken willen bespreken.
Zo komen we te weten wat de kinderen van onze school belangrijk vinden.

Dit betekent dat de leden van de leerlingenraad de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken gaan we bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.

Wat doet de leerlingenraad?

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren of veranderen kan. Maar hoe maak je als kind jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die de raad binnenkrijgt. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, carnaval enz.

Wie zitten in de leerlingenraad?

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de bovenbouw vanaf groep 6. Uit elke klas zijn er twee leerlingen die de klas vertegenwoordigen. Deze leerlingen zijn degene die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Ze moet dus wel durven spreken in een groep.

De leden van de leerlingenraad vergaderen niet alleen, maar altijd met juf Marjolein en/of juf Debbie

In onze leerlingenraad zitten:
uit groep 6b: Vera en Tobias de J
uit groep 6/7: Imke en Aniek
uit groep 7b: Kars en Anne
uit groep 8a: Quincy en Lode
uit groep 8b: Sven en Cayenna

Hoe vergadert de leerlingenraad?

De raad komt een paar keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd.
Twee weken voor de vergadering verzamelen de leden in de klas de vragen en ideeën die in de klas naar voren komen. Deze worden gemaild naar juf Marjolein en juf Debbie. Zij maken een agenda voor de vergadering. Als de agenda wordt goedgekeurd door de directeur, krijgen alle leden de agenda. Tijdens de vergadering schrijft de notulant op wat er besproken is en wat er afgesproken wordt. Ná de vergadering gaan alle leden in hun eigen klas verslag uitbrengen van wat er besproken is. De notulen worden gedeeld met de leerkrachten en directie zodat ook zij weten wat er leeft en ze hierop in kunnen spelen.