Missie en visie van De Wingerd

Missie:
De Wingerd is een openbare daltonschool waar iedereen tot zijn recht komt. De Wingerd is een school waar leerlingen en medewerkers elkaar ontmoeten in een veilige leer- en werkomgeving.
Onze school staat voor kwalitatief goed onderwijs dat leidt tot het maken van de juiste stappen door de kinderen en een goede aansluiting op de toekomst. Een aansluiting die past bij de capaciteiten van de leerlingen.
Op De Wingerd mag je jezelf zijn en uitgroeien tot de beste versie van jezelf:
“De mens zonder vrees”.

Visie:
Wij bieden onderwijs dat aansluit op wat er in de toekomst van onze leerlingen wordt verwacht en dat ontwikkelkansen biedt voor iedereen.

Vanuit de Dalton-kernwaarden (vertrouwen, verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie) bereiden wij onze leerlingen voor om de volgende stap te maken. Leerlingen werken en leren in een sfeer die zich kenmerkt door vertrouwen, rust en veiligheid.

Alle medewerkers besteden veel aandacht aan het pedagogisch en didactisch klimaat binnen De Wingerd. De sfeer van vertrouwen zorgt ervoor dat leerlingen zich snel gekend voelen en dat de verhouding leerling-leerkracht open en laagdrempelig is.

Op De Wingerd beginnen de leerlingen aan een ontdekkingstocht die vanaf groep 1 tot en met groep 8 loopt. De leerlingen leren op praktische wijze informatie om te zetten in kennis. Zij leren zelf keuzes te maken door onderzoekend te werken en vaardigheden te trainen.

Leerlingen worden voorbereid op de samenleving van nu door ze op verschillende manieren te laten werken en leren, zowel individueel als samen.
Samenwerken is belangrijk op De Wingerd. Het stimuleert de betrokkenheid, een actieve deelname van leerlingen op cognitief en sociaal gebied. Leerlingen leren gezamenlijk een doel te behalen. Ze vullen elkaar aan, inspireren en ondersteunen elkaar.

Coöperatief leren biedt verschillende werkvormen die leerlingen ertoe aanzet om in samenwerking met elkaar een taak tot een goed einde te brengen. Door het samenwerken ontwikkelen ze verschillende vaardigheden, zoals goed communiceren, elkaar respecteren, feedback geven en ontvangen, afspraken maken en plannen.