Jeugdprofessional Onderwijs

Opvoeden is leuk, uitdagend en spannend. Het is goed om te weten dat je er als ouder niet alleen voor staat! Heb je als ouder of verzorger een kleine of grote vraag hebt over opvoeden of opgroeien? De jeugdprofessional kan helpen.

Voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar kunt u met uw vragen in eerste instantie terecht bij het consultatiebureau. Daar zijn ook inloopspreekuren.

Voor kinderen vanaf 4 jaar kunt u uw vraag stellen aan de jeugdprofessional die als contactpersoon verbonden is aan de school van uw kind. Op De Wingerd is dat per 21-09-2022 Roos Spekman.

Ons ondersteuningsaanbod

Op De Wingerd is ondersteuning één van de centrale begrippen. Wij bieden extra ondersteuning aan kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsniveaus. Met andere woorden: we proberen elk kind zodanig te begeleiden, dat het zich optimaal kan ontplooien.

Rol van de intern begeleiders

Binnen de zorgstructuur is de rol van de intern begeleider belangrijk en geeft voor een groot deel vorm aan de zorg.

Op De Wingerd zijn 2 ib'ers aangesteld, één voor de onderbouw (Nicole van Kalmthout) en een voor de bovenbouw (Petra van Tilburg-Lems).

Leerlingvolgsysteem

Waar is een leerlingvolgsysteem voor nodig?
Niet alle kinderen ontwikkelen zich hetzelfde.
Sommige kinderen hebben moeite met lezen of rekenen, andere kinderen blinken juist uit op één of meerdere vakgebieden.

Leesproblemen en dyslexie

Op De Wingerd is een nauwgezet protocol aanwezig om vroegtijdig leesproblemen te signaleren en aan te pakken. In dit protocol is volgens een stappenplan uiteengezet wat leerkrachten moeten doen wanneer ze dit bij een leerling vermoeden. Lees- en spellingproblemen blijken in de praktijk vaak samen te gaan.

 

Wat doen wij met meer- en hoogbegaafden?

‘Er is eerst een uitdagend aanbod nodig, dan pas zal het kind zijn talenten tonen.’

Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan het gewone programma, is de nodige aandacht. Uitdagende materialen, leren leren en coaching van het proces staat bij deze kinderen centraal. 

Spaanse les

Al een aantal jaar kunnen meerbegaafde kinderen bij ons op school Spaanse les volgen.
Eén keer per week krijgen de kinderen les van onze Spaans sprekende leerkracht señora Pauline Klophaus.
De opdrachten die de kinderen meekrijgen, worden in de klas gemaakt. Het echte leerwerk doen de kinderen thuis.

Rots & Watertraining

altRots en Water kenmerkt zich door een ontwikkeling van de psycho-fysieke didactiek. Via fysieke oefeningen en het creëren van een sterke en fysieke basis worden sociale en mentale vaardigheden aangeleerd.

Faalangst-reductietraining

Op de Wingerd hebben de intern begeleiders zich geschoold in het geven van een faalangst-reductietraining voor kinderen in groep 7 of 8. Zij kunnen een groep kinderen effectief trainen tegen faalangst.