Wat doen we op school aan zorgverbreding?

Op De Wingerd is zorgverbreding één van de centrale begrippen. Onder zorgverbreding wordt verstaan: de zorg die wij bieden aan kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsniveaus. Met andere woorden: we proberen elk kind zodanig te begeleiden, dat het zich optimaal kan ontplooien.

Rol van de intern begeleiders

Binnen de zorgstructuur is de rol van de Intern Begeleider belangrijk en geeft voor een groot deel vorm aan de zorg.

Op De Wingerd zijn 2 ib'ers aangesteld, één voor de onderbouw (Nicole van Kalmthout) en een voor de bovenbouw (Petra van Tilburg-Lems).

CITO leerlingvolgsysteem

Waar is een leerlingvolgsysteem voor nodig?
Niet alle kinderen ontwikkelen zich hetzelfde.
Sommige kinderen hebben moeite met lezen of rekenen, andere kinderen blinken juist uit op één of meerdere vakgebieden.

 

Leesproblemen en dyslexie

Op De Wingerd is een nauwgezet protocol aanwezig om vroegtijdig leesproblemen te signaleren en aan te pakken. In dit protocol is volgens een stappenplan uiteengezet wat leerkrachten moeten doen wanneer ze dit bij een leerling vermoeden. Leesproblemen en spellingproblemen blijken in de praktijk vaak samen te gaan.

 

Spaanse les

Al een aantal jaar kunnen meerbegaafde kinderen bij ons op school Spaanse les volgen.
Eén keer per week krijgen de kinderen les van onze Spaans sprekende leerkracht meneer Jan.
De opdrachten die de kinderen mee krijgen worden in de klas gemaakt. Het echte leerwerk doen de kinderen thuis.

Rots & Watertraining

altRots en Water kenmerkt zich door een ontwikkeling van de psycho-fysieke didactiek. Via fysieke oefeningen en het creëren van een sterke en fysieke basis worden sociale en mentale vaardigheden aangeleerd.

Faalangst-reductietraining

Op de Wingerd hebben de intern begeleiders zich geschoold in het geven van een faalangst-reductietraining voor kinderen in groep 7 of 8. Zij kunnen een groep kinderen effectief trainen tegen faalangst.

 

Sociale vaardigheidstraining

altSociale vaardigheden vormen aangeleerd gedrag dat voor kinderen nodig is om op een succesvolle manier om te kunnen gaan met anderen in allerlei verschillende situaties.
Het team van de Wingerd kan in overleg met ouders besluiten een groep leerlingen een sociale vaardigheidstraining aan te bieden.