Jeugdprofessional

Opvoeden is leuk, uitdagend en spannend. Het is goed om te weten dat je er als ouder niet alleen voor staat! Heb je als ouder of verzorger een kleine of grote vraag hebt over opvoeden of opgroeien? De jeugdprofessional kan helpen.

Voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar kunt u met uw vragen in eerste instantie terecht bij het consultatiebureau. Daar zijn ook inloopspreekuren.

Voor kinderen vanaf 4 jaar kunt u uw vraag stellen aan de jeugdprofessional die als contactpersoon verbonden is aan de school van uw kind. Op De Wingerd is dat Kimberly de Veth. Als jeugdprofessional werkt zij vanuit de vraag van u als ouder en het kind. Dit kunnen vragen zijn over gedrag, verlies, social media, pesten, weerbaarheid of wanneer u zich als ouder zorgen maakt over uw kind. De jeugdprofessional werkt nauw samen met de jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, peuterspeelzaal, het onderwijs en de huisarts.

Onze jeugdprofessional sluit ook aan bij ZAT-overleggen (ZorgAdviesTeam) op school. De jeugdprofessional zorgt voor de verbinding tussen kind, gezin, school, zorg en hulpverlening. Ook geven zij verschillende trainingen die uw kind kunnen ondersteunen, zoals een sova-training. Tijdens het spreekuur kan zij advies geven en denkt zij met u mee.

Inloopspreekuur

Omdat ouders de school niet in mogen houdt onze jeugdprofessional Kimberly de Veth haar maandelijkse inloopspreekuur niet op De Wingerd, maar kunt u een online afspraak via Teams met haar maken. De inloopspreekuren zijn op een vrijdagochtend van 8.30-9.30u.
De exacte data vindt u in onze schoolkalender. 
Mocht u in contact willen komen met de jeugdprofessional van de Wingerd dan kunt u contact opnemen met onze IB'er Nicole van Kalmthout. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Nieuwe tijden bureaudienst Jeugd

De Jeugdprofessionals zijn te bereiken van maandag tot en met donderdag van 8.00 t/m 13.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur. In de middag is er wel iemand beschikbaar voor spoedzaken en crisis.

Wat verandert er voor u?

Wanneer u in de middag een spoedvraag heeft aan iemand van team Jeugd, kunt u bellen naar 14 0165. Als het niet kan wachten tot de volgende werkdag, verbindt onze telefoniste u door naar de achterwacht.

Crisismeldpunt

Elke vrijdag vanaf 12.00 uur is het crisismeldpunt te bereiken op het nummer (0800) 5099.

Tot slot

Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wat is een jeugdprofessional?

Jeugdprofessionals
Voor de gemeente Roosendaal werken ruim 40 jeugdprofessionals die helpen bij alle vragen over opvoeden en opgroeien. We werken binnen team Jeugd Gemeente Roosendaal samen met collega’s van de WMO, WijZijn en MEE. Naast het verlenen van jeugdhulp binnen gezinnen, zijn wij ook contactpersoon voor alle scholen binnen de gemeente Roosendaal.

Gesprekken
De gesprekken met leerlingen en leerkrachten vinden op school plaats, gesprekken met ouders kunnen zowel op school als thuis plaats vinden. Soms is één keer praten voldoende, soms zijn meer gesprekken nodig. Dat bekijken we in overleg.

Oplossingen
De jeugdprofessional neemt de tijd om naar je te luisteren. Rustig en zonder te oordelen. De insteek is altijd positief, gericht op oplossingen. Soms is alleen informatie en advies al genoeg om je verder te helpen. Als het nodig is, kunnen we je in contact brengen met andere hulpverleners. Hulp voor ouders Ook ouders kunnen de jeugdprofessional inschakelen. Misschien zijn er thuis problemen of grote veranderingen. Misschien zijn er zorgen over het gedrag van het kind.

Met elke vraag over de opvoeding kunnen ouders langskomen. Ook bij andere problemen binnen het gezin zoals echtscheiding, rouwverwerking of financiële problemen. Als het nodig is, kunnen we ook voor u contact met andere hulpverleners opnemen. Hulp voor leerkrachten/docenten Geen kind is hetzelfde. De jeugdprofessional kan tips geven voor de omgang met drukke of passieve kinderen, pesters, slachtoffers, driftkikkers, bij plotselinge gedragsveranderingen etc. Privacy De jeugdprofessional gaat zorgvuldig om met ieders privacy.

De gesprekken zijn vertrouwelijk. We nemen geen contact op met anderen, tenzij je toestemming geeft. We houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

https://www.wegwijsroosendaal.nl/opvoeden-en-opgroeien 

Wat doen we op school aan zorgverbreding?

Op De Wingerd is zorgverbreding één van de centrale begrippen. Onder zorgverbreding wordt verstaan: de zorg die wij bieden aan kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsniveaus. Met andere woorden: we proberen elk kind zodanig te begeleiden, dat het zich optimaal kan ontplooien.

Rol van de intern begeleiders

Binnen de zorgstructuur is de rol van de Intern Begeleider belangrijk en geeft voor een groot deel vorm aan de zorg.

Op De Wingerd zijn 2 ib'ers aangesteld, één voor de onderbouw (Nicole van Kalmthout) en een voor de bovenbouw (Petra van Tilburg-Lems).

CITO leerlingvolgsysteem

Waar is een leerlingvolgsysteem voor nodig?
Niet alle kinderen ontwikkelen zich hetzelfde.
Sommige kinderen hebben moeite met lezen of rekenen, andere kinderen blinken juist uit op één of meerdere vakgebieden.

Leesproblemen en dyslexie

Op De Wingerd is een nauwgezet protocol aanwezig om vroegtijdig leesproblemen te signaleren en aan te pakken. In dit protocol is volgens een stappenplan uiteengezet wat leerkrachten moeten doen wanneer ze dit bij een leerling vermoeden. Leesproblemen en spellingproblemen blijken in de praktijk vaak samen te gaan.

 

Wat doen wij met meer- en hoogbegaafdheid?

‘Er is eerst een uitdagend aanbod nodig, dan pas zal het kind zijn talenten tonen.’

Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan het gewone programma, is de nodige aandacht. Uitdagende materialen, leren leren en coaching van het proces staat bij deze kinderen centraal. 

Spaanse les

Al een aantal jaar kunnen meerbegaafde kinderen bij ons op school Spaanse les volgen.
Eén keer per week krijgen de kinderen les van onze Spaans sprekende leerkracht señora Pauline Klophaus.
De opdrachten die de kinderen meekrijgen, worden in de klas gemaakt. Het echte leerwerk doen de kinderen thuis.

Rots & Watertraining

altRots en Water kenmerkt zich door een ontwikkeling van de psycho-fysieke didactiek. Via fysieke oefeningen en het creëren van een sterke en fysieke basis worden sociale en mentale vaardigheden aangeleerd.

Faalangst-reductietraining

Op de Wingerd hebben de intern begeleiders zich geschoold in het geven van een faalangst-reductietraining voor kinderen in groep 7 of 8. Zij kunnen een groep kinderen effectief trainen tegen faalangst.