ZAT team

altOp De Wingerd is een Zorg Advies Team samengesteld. Dit ZAT team wordt vertegenwoordigd door de jeugdverpleegkundige van de GGD West-Brabant, een jeugdprofessional van Wegwijs en de intern begeleiders van De Wingerd.