Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant (OBO)

Openbaar onderwijs is voor iedereen!

De Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant vormt het bovenschools management van alle zestien openbare basisscholen tussen het Haringvliet en de Belgische grens.

Citaat van de website van obo:

Uit het feit dat onze scholen openbaar zijn, volgen een aantal kernwaarden, die voor onze organisatie een helder vertrekpunt vormen.

Voor ons betekent het dat we aandacht hebben voor de autonomie van onze leerlingen, maar ook dat we kinderen op een positieve manier leren omgaan met verschillen. We brengen het karakter van het openbaar onderwijs ook tot uiting in goede medezeggenschap voor ouders en ook leerlingen en ook ons personeel.

Voor meer informatie over ons bestuur kijk op https://obo-wbr.nl/.