Openbaar Onderwijs West-Brabant

De Wingerd is een van de openbare scholen onder bestuur van de stichting OBO-West Brabant. Dat staat voor openbaar basisonderwijs West Brabant.

Meer informatie over ons schoolbestuur vindt u op haar website:
www.obo-wbr.nl