Agenda's en notulen van de MR

Vanaf deze pagina kunt u de agenda's en notulen van de Medezeggenschapsraad van De Wingerd downloaden.
De vergaderdata van de MR zijn dit schooljaar:
16 september 2019
23 oktober 2019
3 december 2019
16 januari 2020
4 maart 2020
15 april 2020
26 mei 2020

Agenda's + Notulen

Hieronder kunt u de agenda's en notulen van de MR aanklikken en lezen:

notulen mei 2020
notulen maart 2020
notulen december 2019
notulen oktober 2019
notulen september 2019
jaarverslag 2018-2019
notulen juni 2019
notulen april 2019
notulen februari 2019
notulen december 2018
agenda januari 2019
notulen september 2018
jaarverslag 2017-2018
notulen mei 2018
notulen maart 2018
kort verslag eerste kwartaal 2018
agenda januari 2018
notulen januari 2018
agenda november 2017
agenda september 2017
notulen september 2017


Enkele Highlights uit de medezeggenschapsraadvergaderingen:

Maandag 25 september heeft de MR dit schooljaar de eerste vergadering gehad.

Dhr. W. Steenkist was deze vergadering als nieuw lid aanwezig. Jammer genoeg gaat hij ons in november alweer verlaten in verband met verhuizing.

Tijdens deze vergadering hebben wij met elkaar het jaarplan besproken. Er wordt gekeken hoe de Wingerd er op verschillende gebieden voorstaat, of de doelen die gesteld zijn ook behaald zijn of worden. Tevens hebben we met directie de financiële verantwoording doorgenomen.

Voor de komende vergadering willen we met elkaar bekijken waar wij als MR voor willen staan, en waar wij naar toe willen. Welke speerpunten zijn er voor de MR het komende schooljaar? Wat willen wij als MR dit jaar als speerpunt?

 

Woensdag 8 november 2017

Tijdens deze bijeenkomst zijn wij, onder leiding van onze voorzitter, met elkaar in gesprek gegaan om te kijken wat we het komende jaar als MR willen bereiken.

Om te starten hebben we gekeken wat we nu de kwaliteit van De Wingerd vinden, vanuit de ouders gezien en vanuit de leerkrachten. Wij kwamen hier eigenlijk bij dezelfde kwaliteiten uit, namelijk:

 • De goede sfeer die er op de Wingerd is.
 • Het kind in z’n geheel staat centraal.
 • De ruimte die er is voor creativiteit van het kind.
 • De Daltonaspecten, zoals zelfstandigheid, samenwerken, het plannen, durven spreken en eigen verantwoordelijkheid.
 • De kwaliteit van onderwijs, gericht op de toekomst.

 

De volgende stap was om te kijken welke zaken er nu voor ons erg belangrijk zijn en vooral waar we als MR iets in kunnen beteken.

 • Er zijn een aantal zaken waar de MR instemming- of adviesrecht bij heeft. Dit zijn bijvoorbeeld de begroting, het zorgplan en de managementrapportage. Vanzelfsprekend zijn dit zaken waar de MR zich mee bezig houdt.
 • Wij denken dat wij wat kunnen betekenen in de communicatie/ informatiestromen tussen school en ouders.
 • Op het gebied van digitale veiligheid kunnen en moeten er nog zeker stappen gemaakt worden.

 

Aan het einde van deze inspirerende vergadering zijn wij tot de volgende conclusie gekomen:

 • Als MR willen wij graag zichtbaar en toegankelijk zijn voor de ouders.
 • Wij willen samen met de directie op een kritische, maar zeker op basis van wederzijds vertrouwen, beleid maken voor de Wingerd.
 • Het komende jaar willen wij als speerpunten de communicatie tussen ouders en school, en de digitale veiligheid aanpakken.notulen mei 2017
notulen maart 2017
notulen februari 2017
notulen december 2016
notulen oktober 2016
juni 2016

MR van De Wingerd: wie zijn wij?

Iedere basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit is een officieel inspraakorgaan. De directeur spreekt in de MR namens het schoolbestuur. De MR-vergaderingen zijn openbaar.
Met vragen en opmerkingen over het beleid op school kan elke ouder/verzorger bij de MR terecht.
  

In de MR hebben momenteel vijf ouders en vijf leerkrachten zitting. Vanuit de GMR zijn is bij iedere vergadering een van de twee afgevaardigden aanwezig.

Namens de ouders:

Namens de GMR:

 

Namens het personeel:

 

Babette van Vugt

lid

Dhr. B. Vorster

lid

Lianne van der Wegen

secretaris

Ron van Dijk

lid

 

lid

Josje Gelsing

penningmeester

Johan Claassens

lid

 

 

Nicole van Kalmthout

lid

Jorien van Dijk

lid

 

 

Debbie de Vlaming

lid

Phoebe Heshof

lid

 

 

José Venne

lid

 

De agenda van de MR-vergadering kunt u een week voorafgaand aan de vergadering op onze site downloaden. U vindt daar ook de notulen van de laatste vergaderingen.

Voor de openbare basisscholen onder ons schoolbestuur is er een overkoepelende MR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR heeft dezelfde rechten en plichten als een MR, maar dan (alleen) over kwesties die al deze openbare scholen aangaan.