Medezeggenschapsraad van De Wingerd

Iedere basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit is een officieel inspraakorgaan. De directeur spreekt in de MR namens het schoolbestuur. De MR-vergaderingen zijn openbaar.
Met vragen en opmerkingen over het beleid op school kan elke ouder/verzorger bij de MR terecht.

Voor de openbare basisscholen onder ons schoolbestuur is er een overkoepelende MR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR heeft dezelfde rechten en plichten als een MR, maar dan (alleen) over kwesties die al deze openbare scholen aangaan.

Vergaderingen
In verband met corona, vinden de vergaderingen plaats via teams.

De vergaderdata van de MR zijn dit schooljaar 2020-2021:

8 september 2020 > agenda > notulen

5 oktober 2020 > agenda > notulen

23 november 2020 > agenda > notulen

februari 2021 > update heropening school > notulen

31 maart 2021 > agenda > notulen

27 mei 2021 > agenda > notulen

23 juni 2021 > agenda > notulen

notulen juni 2020
notulen mei 2020
notulen maart 2020
notulen december 2019
notulen oktober 2019
notulen september 2019

Leden
In de MR hebben ouders en leerkrachten zitting. Vanuit de GMR is bij iedere vergadering een afgevaardigde aanwezig.

Namens de ouders:

Johan Claassens

 Voorzitter

Babette van Vugt

 Lid

 
Jorien van Dijk

 Lid

 
Phoebe Heshof

 Lid

 
Ron van Dijk

 Lid

Namens de GMR:
Ella Meijer

 Lid

 
Namens het personeel:
Lianne van der Wegen

 Secretaris

 
Josje Gelsing

 Penningmeester

 
 
Edith van Merriënboer

 Lid  
 
José Venne

 Lid  

Nicole van KalmthoutDuo- Lid

 

 
Debbie de Vlaming