Medezeggenschapsraad van De Wingerd

Iedere basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit is een officieel inspraakorgaan. De directeur spreekt in de MR namens het schoolbestuur. De MR-vergaderingen zijn openbaar.
Met vragen en opmerkingen over het beleid op school kan elke ouder/verzorger bij de MR terecht.

Voor de openbare basisscholen onder ons schoolbestuur is er een overkoepelende MR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR heeft dezelfde rechten en plichten als een MR, maar dan (alleen) over kwesties die al deze openbare scholen aangaan.

Vergaderingen
In verband met corona, vinden de vergaderingen plaats via teams totdat versoepelingen anders toelaten.

De vergaderdata van de MR zijn dit schooljaar 2021-2022:

4 oktober 2021 > agenda > notulen

16 november 2021 > agenda > notulen

12 januari 2022 > agenda > notulen

21 februari 2022 > agenda > notulen

19 april 2022 > agenda > notulen

9 juni 2022 > agenda > notulen

13 juli 2022 > agenda > notulen

Leden
In de MR hebben ouders en leerkrachten zitting. Vanuit de GMR is bij iedere vergadering een afgevaardigde aanwezig.

Namens de ouders:

 Jorien van Dijk

 Lid

 
Babette van Vugt

 Lid

 
Maartje van de Vijfeijken - Bruijns

 Lid

Phoebe Heshof

 Lid

 
Robert Meijer

 Lid

 
Namens de GMR:
Ella Meijer

 Lid

 
Namens het personeel:
Lianne van der Wegen

 Secretaris

 
Josje Gelsing

 Penningmeester

 
 
Edith van Merriënboer

 Lid  
 
José Venne

 Lid  

Nicole van KalmthoutDuo- Lid

 

 
Debbie de Vlaming  

Agenda's en notulen schooljaar 2020-2021:

8 september 2020 > agenda > notulen

5 oktober 2020 > agenda > notulen

23 november 2020 > agenda > notulen

februari 2021 > update heropening school > notulen

25 februari 2021> notulen

31 maart 2021 > agenda > notulen

27 mei 2021 > agenda > notulen

23 juni 2021 > agenda > notulen