Jeugdgezondheidszorg door GGD West-Brabant

Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 0  t/m 19 jaar

U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en verstandige keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onder het motto ‘ieder kind in beeld’ zet de GGD West-Brabant zich dagelijks in met extra aandacht voor kinderen of gezinnen die dat nodig hebben.

Info voor nieuwe ouders


Gaat uw kind al bijna de grote stap naar de basisschool maken? Zoekt u een basisschool die bij u en uw kind past?

Een school kiezen, dat doe je niet zomaar. De basisschool is een plek waar uw kind(eren) acht jaar in een belangrijke periode van hun leven veel tijd gaan doorbrengen. Alle reden dus om u goed te oriënteren voordat u een keuze maakt.

U hoort vast wel eens wat in de buurt over de verschillende scholen, maar eigenlijk kunt u zich natuurlijk pas helemaal een beeld kunnen vormen als wij u een kijkje kunnen geven in onze school.

Bedenk wat u belangrijk vindt aan een basisschool. Ga vooral bij verschillende scholen kijken. Wat is de visie en de missie van de school? Hoe wordt er lesgegeven? Wat is de locatie? Welke identiteit heeft de school?  

Welke stappen u kunt doen om onze school te leren kennen:

Stap 1: Oriëntatie op onze website

Lees onze missie en visie 
Lees onze schoolgids.
Klik op de dalton-infobutton (rechts op onze site) voor meer informatie over ons daltononderwijs.
Neem een kijkje op onze site bij verschillende menu's. Zo ziet u informatie over de inrichting van ons zorgsysteem, over ons groene schoolplein, over onze peutergroep en buitenschoolse opvang en bijvoorbeeld over de activiteiten in de verschillende groepen. 

Stap 2: Kennismakingsgesprek/rondleiding

U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek/rondleiding met de directie van de school. Wij informeren u over de inhoud en organisatie van het onderwijs op De Wingerd. Daarna maken wij met u een rondje door de school die op dat moment volop in bedrijf is. Er is alle ruimte om vragen te stellen. Een kennismakingsgesprek/rondleiding duurt meestal een uur.

Ongeveer 6 weken voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt en voor het eerst naar school gaat, ontvangt u van ons bericht in welke kleutergroep hij/zij geplaatst is. Kort daarna neemt de leerkracht van deze groep contact met u op om afspraken te maken over het wennen (enkele dagdelen) en de eerste echte schooldag.

Stap 3: Kom naar onze Open Deur Ochtenden

Kom kijken tijdens één van onze Open Deur Ochtenden op woensdag 4 november of woensdag 17 maart.
Scheiden

Echtscheiding...hoe gaat het dan verder met de communicatie tussen school en thuis? Het komt regelmatig voor dat de school wordt geconfronteerd met gebroken gezinnen. Wij gaan er in het geval van gescheiden ouders van uit dat we tijdig van de gewijzigde gezinssituatie op de hoogte worden gebracht.

 

Samen hoofdluis bestrijden

Hoofdluis bestrijden kan alleen effectief als we het SAMEN doen!
Volg daarom de aanwijzingen op die op het briefje staan dat zoon of dochter meekrijgt wanneer het wordt geconstateerd.