Scheiden

Echtscheiding...hoe gaat het dan verder met de communicatie tussen school en thuis? Het komt regelmatig voor dat de school wordt geconfronteerd met gebroken gezinnen. Wij gaan er in het geval van gescheiden ouders van uit dat we tijdig van de gewijzigde gezinssituatie op de hoogte worden gebracht.

 

Dit om zo goed mogelijk om te kunnen gaan de emoties die hiermee gepaard gaan, zowel van ouder als van kind (eren). De school voorziet de ouder op het bij ons bekende adres van de relevante informatie (schoolgids, oudergesprekken, rapporten) De Wingerd gaat er hierbij van uit, dat die ouder de informatie doorgeeft naar de ex-partner.

Soms is dat echter niet mogelijk. In dat geval kan de andere partner de school verzoeken om bepaalde informatie ook op een tweede adres te bezorgen. Een telefoontje of e-mail naar school is voldoende om dit te bewerkstelligen.

Overigens geeft deze website regelmatig algemene informatie en ontvangen beide ouders steeds onze nieuwsbrief 't Blaadje met daarin alle relevante informatie voor de komende maand.