Jeugdgezondheidszorg door GGD West-Brabant

Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 0  t/m 19 jaar

U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en verstandige keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onder het motto ‘ieder kind in beeld’ zet de GGD West-Brabant zich dagelijks in met extra aandacht voor kinderen of gezinnen die dat nodig hebben.

Publieke gezondheid

Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in uw gemeente verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 0 t/m 19 jaar. Wij zetten ons dagelijks in om eventuele gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Samen met onze partners in het Centrum voor Jeugd en Gezin en in nauwe samenwerking met school, houden wij zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in West-Brabant. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind.

 

Gezondheidsonderzoeken

Dat zicht op de West-Brabantse gezondheidssituatie houden we onder andere via gezondheidsonderzoeken. Op de basisschool zien we alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar. In de tweede klas van het voorgezet onderwijs vindt het laatste gezondheidsonderzoek plaats. U hoort vooraf dat er een gezondheidsonderzoek plaatsvindt, hiervoor wordt uw kind uit de klas gehaald. De uitkomsten van ieder onderzoek sturen wij u per post toe. De resultaten noteren wij ook in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter. Het kan zijn dat wij u en uw kind uitnodigen voor een vervolgafspraak op de GGD.

In het kalenderjaar 2015 zien wij de kinderen geboren in 2004 en 2009 en in het kalenderjaar 2016 zien wij kinderen geboren in 2005 en 2010. Bij het gezondheidsonderzoek 5-6 jarigen ontvangen ouders een vragenlijst en bij het gezondheidsonderzoek 10-11 jarigen ontvangen zowel ouders als jongere apart een vragenlijst.

Wat doen we tijdens het onderzoek?

Het onderzoek vindt plaats op school of, indien uw school geen ruimte tot haar beschikking heeft, op de GGD. Vindt het onderzoek op school plaats, dan hoeft u hierbij niet aanwezig te zijn. Vindt het onderzoek op de GGD plaats, dan nodigen we u uit om samen met uw zoon of dochter om langs te komen.

Voordat de onderzoeken beginnen op school, legt de medewerker van de Jeugdgezondheidszorg in de klas uit wat zij gaat doen.  Tijdens het onderzoek controleert zij bij uw kind de lengte en het gewicht. Uw kind hoeft hiervoor alleen de schoenen uit te doen. Op 5/6 jarige leeftijd controleert zij ook het gehoor en de ogen. Als hier aanleiding toe is, controleert zij ook bij kinderen van 10/11 jaar het gehoor en/of de ogen. Uw vragen en zorgen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, die u eventueel heeft aangegeven op de vragenlijst of tijdens het onderzoek, bekijkt zij uiteraard ook. Indien nodig nemen we daarover contact met u op.

 

Jeugdgezondheidszorg op school

Op basisscholen en voortgezet onderwijs zijn wij onder andere op de verschillende manieren actief. Het aanbod per school verschilt en is afhankelijk van de afspraken met gemeenten.

§  Advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers (en de leerkrachten) van leerlingen die vaak afwezig zijn of met school dreigen te stoppen.

§  Deelname aan Zorg- en adviesteams waarin de leerlingen besproken worden die extra zorg nodig hebben.

§  Voorlichting en advies over en periodieke controle van hygiëne, veiligheid en een goede ventilatie op school.

§  Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde voeding, beweging, weerbaarheid en seksualiteit.

§  Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis of een melding van ongewenst gedrag op uw school (extern vertrouwenspersoon).

 

Inentingen

GGD West Brabant voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Rijksvaccinatieprogramma uit. Jaarlijks vaccineren wij kinderen tegen ernstige ziekten zoals bof, mazelen en rode hond (BMR), difterie, tetanus en polio (DTP) en baarmoederhalskanker. Meer informatie vindt u op: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma.

Gaat u op vakantie? Gezond op reis begint bij de GGD. Wij bieden inentingen en advies op maat over maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Niet alleen in verre oorden, maar ook in landen dichter bij huis kunt u besmet raken met bijvoorbeeld buiktyfus, gele koorts of tuberculose. Meer informatie vindt u op: http://www.ggdreisvaccinaties.nl/.

 

Hoofdluis

Wilt u meer informatie over behandeling van hoofdluis, kunt u terecht op de website van het RIVM: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis.

 

Contact

Heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? Of over zijn of haar gedrag thuis of op school? Dan staan de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialist en doktersassistenten van GGD West-Brabant voor u klaar.

Sinds 2014 kunt u gebruik maken van Mijn Kind in Beeld, www.mkib.nl, u kunt de groeicurven van u kind in zien en u persoonlijke gegevens aanpassen. U heeft hiervoor een DigiD met SMS code nodig.  Via MIKB kunt u ook uw vragen stellen. U kunt een telefonische of persoonlijke afspraak maken via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076–528 2486. Meer informatie vindt u opwww.ggdwestbrabant.nl/mijnkind