Agenda's en notulen oudervereniging

Hier leest u notulen van vergaderingen en ziet u op welke momenten wij vergaderen. 

Vergaderdata OV in 2019-2020:

De vergaderingen zijn van 19.30 uur tot 21.00 uur.

19 september 2019 (algemene ledenvergadering)