Spaanse les

Al een aantal jaar kunnen meerbegaafde kinderen bij ons op school Spaanse les volgen.
Eén keer per week krijgen de kinderen les van onze Spaans sprekende leerkracht señora Pauline Klophaus.
De opdrachten die de kinderen meekrijgen, worden in de klas gemaakt. Het echte leerwerk doen de kinderen thuis.


Welke kinderen komen ervoor in aanmerking:

 • In principe leerlingen uit de groep 4 t/m 8
 • Gedurende de schoolloopbaan een I+ / I score op de Cito LOVS
 • Grote motivatie
 • Grote mate van probleemoplossend denken
 • Grote mate van creativiteit en originaliteit
 • Grote mate van zelfstandigheid
 • Goed werktempo
 • Onderpresteerder

Registreren:

 • De leerling ondertekent een contract voor deelname. Ook de begeleider ondertekent dit. Hierin wordt de inzet van de leerling gewaarborgd.
 • De leerling tekent elke les voor aanwezigheid.
 • Op het rapport staat een beoordeling van Spaanse les.

Werkwijze aanmelding:

 • Aanmelding bij interne begeleider door leerkracht of zorgteam
 • Zorgteam en leerkracht bepalen of de leerling in aanmerking komt
 • Hierna overleg met ouders
 • Ouders ondertekenen voor toestemming
 • Leerling ondertekent contract

Werkwijze:

 • Maximaal 10 kinderen
 • In overleg project / thema kiezen.
 • Leerlingen krijgen werk mee voor in de groep. Dit werk plannen ze zelfstandig in op het takenblad. Zij werken hier aan tijdens zelfstandig werken.
 • Het leerwerk doen zij thuis. 
 • Leerlingen kunnen onderling of met de begeleider overleggen. Hiernaast worden mailadressen uitgewisseld.
 • Tussentijds zijn er woordjestoetsen. Na elk blok is een bloktoets.
 • Leerlingen overleggen op welke wijze gepresenteerd gaat worden.
 • Leerlingen werken in de groep en thuis aan de presentatie.
 • Presentatie voor klasgenoten. Tijdstip: in overleg.
 • Er wordt 3 keer per jaar geëvalueerd. Dit wordt door de begeleider, intern begeleider en leerkracht gedaan. Aan de hand van deze evaluatie wordt gekeken of de leerling nog in aanmerking komt voor de Spaanse les. Evaluatie vindt plaats voor de vorderinggesprekken.

Uitsluitingcriteria:

 • Leerlingen uit de groepen 1 t/m 3. Zij komen in aanmerking voor verrijkende en verdiepende materialen, filosofeerlessen of projectlessen.
 • Indien ouders niet akkoord gaan met deelname aan de plusgroep.
 • Indien gemaakte afspraken door de leerling niet worden nagekomen.
  There is no image or category is unpublished or not authorized