Rol van de intern begeleiders

Binnen de zorgstructuur is de rol van de Intern Begeleider belangrijk en geeft voor een groot deel vorm aan de zorg.

Op De Wingerd zijn 2 ib'ers aangesteld, één voor de onderbouw (Nicole van Kalmthout) en een voor de bovenbouw (Petra van Tilburg-Lems).

Om het beeld op de zorg te verbreden worden hier de taken van een intern begeleider summier weergegeven.

Wat doet een intern begeleider?

Allereerst is de ib'er verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg.

De ib'er coacht leerkrachten die vragen hebben over zorgleerlingen of problemen in de groep. Er wordt oplossingsgericht gewerkt.

De ib'er bekijkt de aanwezige leerlingvolgsystemen. Deze toetsen worden gebruikt om de ontwikkeling van kinderen te volgen en te registreren.

De ib'er kijkt of de benodigde groepsplannen aanwezig zijn (waarin de te nemen maatregelen voor extra zorg beschreven staat) en helpt eventueel met het opstellen ervan.

Verder voert de ib'er minimaal 3x per jaar een gesprek met iedere leerkracht om samen te kijken hoe de klassensituatie is en voor wie er behoefte is aan extra zorg.

Daarnaast schrijft de ib'er protocollen over bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid of pestgedrag. Deze protocollen zijn een soort maatstaven/checklisten die ervoor zorgen dat alle kinderen op dezelfde (objectieve) manier bekeken en beoordeeld worden.

De ib'er houdt zich bezig met het zorgplan.

De ib'er heeft regelmatig contact met ib'ers van andere scholen om ervaringen en ideeën uit te wisselen.

De ib'er houdt de orthotheek actueel. De orthotheek is een verzameling speciale hulpmiddelen die een aanvulling vormen op de oefenstof die de verschillende boekjes in de klas al bieden.

Behalve aan individuele leerlinghulp wordt er ook aandacht besteed aan de vorderingen van de groep en sociale factoren binnen de groep.