Rol van de intern begeleiders

Binnen de zorgstructuur is de rol van de intern begeleider belangrijk en geeft voor een groot deel vorm aan de zorg.

Op De Wingerd zijn 2 ib'ers aangesteld, één voor de onderbouw (Nicole van Kalmthout) en een voor de bovenbouw (Petra van Tilburg-Lems).

Om het beeld op de zorg te verbreden worden hier de taken van een intern begeleider summier weergegeven.

Wat doet een intern begeleider?

De intern begeleider (ook wel kwaliteitscoördinator genoemd) richt zich met name op de kwaliteit van het onderwijs. Zij begeleiden leerkrachten, coördineren de professionalisering van het team en sturen veranderingsprocessen aan. 

De ib'er realiseert passend onderwijs door middel van professionalisering in de school en het ontwikkelen van leraren. 

De ib'er geeft samen met de leraren de zorg voor de leerlingen vorm.

De ib'ers bepaalt samen met de vakspecialisten de ambities en stuurt waar nodig gericht bij. 

De ib'er coacht leerkrachten die vragen hebben over zorgleerlingen of problemen in de groep. Er wordt oplossingsgericht gewerkt.

De ib'er diagnosticeert de uitslagen van de niet-methode toetsen met behulp van de leerlingvolgsystemen. Deze toetsen worden gebruikt om de ontwikkeling van kinderen te volgen en te registreren.

De ib'er bespreekt minimaal 3x per jaar alle leerlingen met de groepsleerkracht om samen te kijken hoe de klassensituatie is en voor wie er behoefte is aan extra zorg.

Daarnaast zorgt de ib'er voor passende protocollen voor bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid of pestgedrag. Deze protocollen zijn een soort maatstaven/checklisten die ervoor zorgen dat alle kinderen op dezelfde (objectieve) manier bekeken en beoordeeld worden.

De ib'er houdt zich bezig met het zorgplan.

De ib'er heeft regelmatig contact met ib'ers van andere scholen om ervaringen en ideeën uit te wisselen.

De ib'er houdt de orthotheek actueel. De orthotheek is een verzameling speciale hulpmiddelen die een aanvulling vormen op de oefenstof die de verschillende boekjes in de klas al bieden.