Sociale vaardigheidstraining

altSociale vaardigheden vormen aangeleerd gedrag dat voor kinderen nodig is om op een succesvolle manier om te kunnen gaan met anderen in allerlei verschillende situaties.
Het team van de Wingerd kan in overleg met ouders besluiten een groep leerlingen een sociale vaardigheidstraining aan te bieden.

 

Binnen de school hebben de intern begeleiders zich geschoold in het geven van deze training.
Er is een training voor de boven- en de onderbouw
Beide trainingen bestaan uit 10 bijeenkomsten van 1 uur.

Welke kinderen komen hiervoor in aanmerking?

 • sociale contacten met andere kinderen lopen uit op mislukkingen
 • voortdurend komen zij in ongewenste situaties terecht
 • zij kunnen moeilijk functioneren in een groep
 • zij weten zich steeds moeilijker te handhaven en komen alleen te staan
 • zij zijn vaak heel onzeker
 • zij vinden het lastig om voor zichzelf op te komen
 • zij kunnen moeilijk iets weigeren


Hoe uiten de tekorten aan vaardigheid zich?

 • Slecht of niet luisteren
 • Bravouregedrag, onverschilligheid, agressief of teruggetrokken gedrag
 • Laag zelfbeeld
 • Sociaal isolement
 • Egocentrisme


Wat leren de kinderen tijdens de bijeenkomsten?

 • Iets aardigs zeggen over jezelf of een ander
 • Goed naar elkaar te luisteren
 • Reageren op complimentjes
 • Vragen durven stellen
 • Je eigen mening durven geven
 • Uiting durven geven aan gevoelens
 • Omgaan met kritiek
 • Kunnen onderhandelen
 • Reageren op pesten


Wat wordt er van de ouders gevraagd?
Om een training succesvol te laten verlopen is het belangrijk dat ouders hun kind steunen.
Het is fijn als er thuis geholpen wordt met het oefenen van de vaardigheden.
Ouders bekijken de huiswerkopdrachten, maar laten ze het zelf uitvoeren.
Verder vragen ouders hoe het op de training is gegaan.
Een positieve houding ten opzichte van de sova-training stimuleert zeer!

Wat wordt er van de leerkrachten gevraagd?
Ook de samenwerking met de leerkracht is erg belangrijk.
De vaardigheden moeten ook op school geoefend worden en er zijn opdrachten die de kinderen samen met de leerkracht of de klas kunnen uitvoeren.

alt