Zorg Advies Team

altOp De Wingerd is een Zorg Advies Team samengesteld. Dit ZAT team wordt vertegenwoordigd door de jeugdverpleegkundige van de GGD West-Brabant, een jeugdprofessional van team Jeugd Roosendaal en de intern begeleiders van De Wingerd.

 

Het zorgteam van De Wingerd kan gebruik maken van dit adviesteam, door een leerling aan te melden bij het ZAT. Op van te voren vastgelegde momenten wordt de leerling besproken. Het kan zijn dat er geadviseerd contact op te nemen met de jeugdarts, de leerplichtambtenaar van de gemeente Roosendaal of onze wijkagent.

Hierdoor hopen we goed en snel gesignaleerde problemen van leerlingen op te kunnen lossen, door effectieve en efficiënte begeleiding te realiseren in samenwerking met zorgpartners.
Als De Wingerd het ZAT om advies vraagt, doen wij dit uiteraard in overleg met u en nadat u toestemming heeft gegeven.
Alle informatie die aan het ZAT gegeven en daar besproken wordt, blijft vertrouwelijk.